THIS WEEK

NameClassDate
JANVI SEHGAL6th-B19-Jan
SAHIL DHIMAN3rd-A19-Jan
VAIBHAV CHAUDHARY6th-B19-Jan
AKSHETA PANDAY7th-B20-Jan
HARDIK2nd-B20-Jan
HONAR SAINI2nd-A20-Jan
MANISH RAWAT10th-A20-Jan
MOHIT CHAND7th-C20-Jan
TANISHKA4th-B20-Jan
DISHIKA4th-D21-Jan
GARIMA PATWAL7th-B21-Jan
MAYANK2nd-A21-Jan
MOHD. ZARYAABNursery-A21-Jan
SAMEER1st-B21-Jan
DIGVIJAY10th-A22-Jan
KASHISH8th-B22-Jan
AMAN BABAL9th-A23-Jan
HARSHIT6th-A23-Jan
MANNAT RAJTA7th-C23-Jan
SATYAM RAJ3rd-B23-Jan
YACHANA RAJTA4th-D23-Jan
LOVISH4th-B24-Jan
PRIYANSHI THAKUR1st-B24-Jan
SALONI4th-A24-Jan
DEVANSH SINGHAL6th-B25-Jan
KANISHK SRIVASTAVA1st-B25-Jan
RATUL YADAV2nd-A25-Jan
VAIBHAV8th-B25-Jan
ANSHIKA3rd-C26-Jan

Instruction To Parents

Coming soon!